Artrose van de heup en/of de knie &Fysiotherapie&Vergoeding 2018

Uit wetenschappelijk onderzoek en op basis van ervaring is het immense belang van fysiotherapie bij (beginnende) atrose aangetoond. Om deze reden is fysiotherapie weer teruggebracht in de basisverzekering.

Wat betekent dit voor u

Met ingang van 1 januari 2018 wordt fysio- en oefentherapie bij artrose van de heup en/of de knie vergoed vanuit de basisverzekering in plaats vanuit de aanvullende verzekering.

Dit geldt voor de eerste 12 behandelingen per kalenderjaar. Omdat het nu om de basisverzekering gaat, gaat deze vergoeding wel ‘ten koste’ van uw verplichte eigen risico (voor 2018 is dit E 385,00)

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden na deze 12 behandelingen de overige noodzakelijke behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft dan moet u vanaf de 13e behandeling zelf betalen.

Wat betekent dit voor u

Het gemiddelde tarief voor fysiotherapie is E 32,00 per behandeling. Als er 12 fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering gaat dit dus om (12 x 32 =)
E 384,00, welke verrekend worden met uw eigen risico. Uw eigen risico voor 2018 bedraagt E 385,00, dus er blijft E 1,00 over.

Als u gedurende het kalenderjaar geen aanspraak maakt op uw eigen risico (u gebruikt bijvoorbeeld geen dure medicijnen of u verwacht geen ziekenhuis bezoeken in 2018) dan zullen de eerste 12 fysiotherapiebehandelingen dus verrekend worden met het eigen risico, E 385,00, zoals hiervoor beschreven. Wanneer u uw eigen risico al wel “kwijt’ bent vanwege bijvoorbeeld medicatie, een operatie of ziekenhuisbezoek dan worden de 12 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder extra kosten.

Zie ook voor meer info op de site van Reumanet Noord waar onze praktijk FTC Noord bij aangesloten is.