Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is de specialisatie van FTC Noord in het behandelen van kinderen van 0 tot 16 jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

Bij kinderfysiotherapie werkt de therapeut samen met de kinderen (en eventueel hun ouders en leerkrachten) zodat ze bijvoorbeeld op school kunnen deelnemen aan het spel. Dat gebeurt stap voor stap, op het niveau dat zij aankunnen. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling plaats in onze praktijken in Stadskanaal, Vlagtwedde en Nieuw-Buinen of in de vertrouwde omgeving van het eigen huis.

Waarom kinderfysiotherapie?

Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contact met de ouders, die – zeker als het om zeer jonge kinderen gaat – een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. Omdat veel klachten ook andere oorzaken of uitingsvormen kunnen hebben, zijn er vaak nauwe contacten met de huisarts, de kinderarts, of andere behandelaars zoals bijvoorbeeld de logopedist.

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of hijzelf de beste behandeling kan geven. Zo zal hij een kind met een knieblessure bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut, of een kind met incontinentieproblemen naar de bekkenfysiotherapeut.

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. In de toekomst zal hij net als de algemeen fysiotherapeut, rechtstreeks toegankelijk zijn. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de hoofdverzekering van het ziekenfonds. De eerste 18 behandelingen vallen onder de dekking, de behandelingen daarna vallen voor de meeste kinderen in de aanvullende verzekering.