Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is de specialisatie van FTC Noord in de behandeling van psychosomatische klachten: spanning- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. U kunt terecht in onze fysiotherapiepraktijken in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde.

De oorzaak van voorgenoemde klachten kan zowel van lichamelijke als van psychische aard zijn of van een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de lichamelijke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

Waarom psychosomatische fysiotherapie?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgens het bio-psycho-sociaal model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Binnen de psychosomatische fysiotherapie wordt gewerkt met verschillende combinaties van oefentherapie, ontspanningstherapieën, massage en gesprekstherapie.