Algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. U vindt onze fysiotherapiepraktijken in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde.

Fysiotherapie behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zetten wij onze deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

Fysiotherapeut algemeen

De behandeling kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. Momenteel is een pilotproject aan de gang waarbij patiënten zich met klachten aan hun bewegingsapparaat rechtstreeks tot de fysiotherapeut kunnen wenden, zonder eerst een verwijsbriefje bij de huisarts te halen. Als het nodig is, verwijzen wij patiënten terug naar de huisarts of door (via huisarts) naar een specialist.