Linda Katuin

Werknemer van Fysiotherapiecentrum Noord sinds 2015

Opleiding  fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen 2010-2014

Algemeen fysiotherapeut sinds 2014.

Triggerpointbehandeling en dry needling sinds 2016.

Master Manuele Therapie (Msc) SOMT Amersfoort, 2017 – 2020

Specialisaties:

  • Medical Taping
  • Fitnessbegeleider A
  • Triggerpointbehandeling

Linda werkt op de locaties Vlagtwedde en Hoogveen en doet ook huisbezoeken.